Suunnittelu

Ennakoiva palokatkosuunnitelma

  • Ennakoiva palokatkosuunnitelma nykyään usein rakennusluvan ehtona
  • Palokatkosuunnitelma tulee toimittaa rakennusvalvontaan, vasta valvonnan leimautuksen jälkeen palokatkoja saa toteuttaa
  • Toteutuksen tulee vastata suunniteltua (suunnittelijat suunnittelee, urakoitsijat urakoi)
  • Palokatkosuunnitelmissa esitetään riittävällä tarkkuudella palokatkojen sijainnit sekä palokatkodetaljien, joiden mukaan toteutus
  • Palokatkosuunnittelija on yhteydessä kohteen pää- ja erityissuunnittelijoihin ja huomioi tilaajan toiveet
  • Suunnittelu pohjautuu CE-merkittyihin palokatkotuotteisiin tuotteiden ETA-hyväksyntöjen mukaan. Suunnittelussa otetaan huomioon kohteen vaatimukset
  • Toteutuksessa ei saa käyttää ”vastaavia” palokatkotuotteita

Pistetäänkö tuli aisoihin?

Ota yhteyttä!